Ζώα της χώρας μας που απειλούνται με εξαφάνιση.

Η κατανόηση του φυσικού κόσμου προσφέρει πολλά μαθήματα στους ανθρώπους. Τους διδάσκει να ζουν αρμονικά με το περιβάλλον και να διασφαλίζουν την υγεία του πλανήτη για το μέλλον.

Τα ζώα, τα φυτά και ο άνθρωπος εξελίχθηκαν στο πλαίσιο μιας καλοσυντονισμένης ισορροπίας. Συχνά οι άνθρωποι διαταράσσουν αυτή την ισορροπία, απογυμνώνοντας τη στεριά από το πράσινο, μολύνοντας τον αέρα, δηλητηριάζοντας τις θάλασσες, εξαφανίζοντας άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Το μέλλον της ζωής επάνω στη γη είναι αβέβαιο, εκτός αν εμείς οι άνθρωποι διδαχτούμε από τα μαθήματα της φύσης και αρχίσουμε να σεβόμαστε τον πλανήτη.

Ορισμένα είδη φυτών και ζώων εξαφανίζονται με τρόπο φυσικό. Στη θέση τους εξελίσσονται άλλα είδη πιο επιτυχημένα στον ανταγωνισμό της επιβίωσης. Σήμερα όμως κινδυνεύουν να εξαφανιστούν πολύ περισσότερα είδη από όσα δικαιολογούν οι φυσικές διαδικασίες.

Η διαφορά έγκειται αποκλειστικά στη μανία των ανθρώπων να κυνηγούν, να υπερκαταναλώνουν ζώα και φυτά, να μολύνουν τα νερά και το έδαφος και να καταστρέφουν το φυσικό ζωτικό τους χώρο. Έτσι η εξαφάνιση ορισμένων ειδών είναι πια γεγονός.

Η αλήθεια είναι ότι κατά τα τελευταία 350 χρόνια έχουν εξαφανιστεί 95 είδη πουλιών και 40 είδη θηλαστικών. Σήμερα επταπλάσιος αριθμός ειδών κινδυνεύει να εξαφανιστεί στο άμεσο μέλλον. Κι αν συμπεριληφθούν και τα ασπόνδυλα, τότε ο συνολικός αριθμός των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση φτάνει τις 20.000.

ΑΙΤΙΑ - ΑΠΕΙΛΕΣ

- Οι καταστροφικές επιπτώσεις της ανθρώπινης πίεσης στα οικοσυστήματα

- Η μείωση του διαθέσιμου χώρου για την επιβίωση των ειδών

- Η αποξήρανση των υγρότοπων

- Η αποψίλωση των δασών και οι πυρκαγιές

- Η επέκταση των οικισμών και των τουριστικών εγκαταστάσεων στις παράλιες ζώνες

- Η ρύπανση της ατμόσφαιρας, των νερών και των εδαφών από τα απόβλητα της βιομηχανίας και της γεωργίας

- Η υπερεκμετάλευση των ειδών (αλιεία, κυνήγι, εμπόριο σπάνιων ειδών, δερμάτων, κ.ά.)

- Η επιλεκτική εξόντωση (χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων)

- Η εισαγωγή ξενικών ειδών

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

- Η κατανόηση του φυσικού κόσμου μας προσφέρει πολλά μαθήματα ζωής

- Προσαρμογή “φιλικής” ζωής με το περιβάλλον

- Προστασία φυσικών τόπων

- Περιβαλλοντική πολιτική

- Αλλαγή τρόπου ζωής

- Αποφυγή καταστροφικών πράξεων

- Ανακύκλωση περισσότερων φυσικών πόρων και σπατάλη λιγότερων

- Χρησιμοποίηση καθαρότερων πηγών ενέργειας

- Χρησιμοποίηση φυσικών αντί χημικών λιπασμάτων

- Φυσικός τρόπος ελέγχου παρασίτων

- Αειφόρος ανάπτυξη - Απόκτηση όσων χρειαζόμαστε σήμερα χωρίς να καταστρέφουμε τις προοπτικές του μέλλοντος



Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

Ελληνική Χλωρίδα

Ξέρεις τι είναι η Αριστολοχία και η Βαλεριάνα; Πως αλλιώς λέγεται το Κρίνο; Η ελληνική χλωρίδα διακρίνεται από μεγάλη ποικιλία φυτών. Μάθε περισσότερα εδώ.